Friday, May 19, 2006

சீதை கற்பிழந்த நாள் !

இந்த வார விகடனில் கமலின் புதியக் கோணம்..கலக்கி இருக்கார்..ஆனா, matter தான் கொஞ்சம் Sensitiveஆ இருக்கு...மருதுவின் colorful படங்கள் ரகளை !

1 Comments:

Anonymous Ram said...

கமல் சிறந்த நடிகர், கலைஞர் - தனக்கு ஒவ்வாத விஷயங்களில் இறங்கக் கூடாது! சீதையை அக்னிப்பிரவேசம் செய்யச்சொல்லியது இராமனுடைய தவறாகவே இருக்கலாம் - இது பயங்கரமான வாதங்களையும் எதிர்ப்புகளையும் தோற்றுவிக்கலாம் - கேரள எழுத்தாளரின் காஞ்சன சீதை நினைவுக்கு வருகிறது

12:09 AM  

Post a Comment

<< Home